4815162342No i stało się – dostałem numer i nie jest to numer o jaki prosił Henry Kissinger kilka lat temu…

Po prostu dziś zauważyłem, że wreszcie zostałem dopisany do bazy Nauka-Polska.

Baza ta zbiera informacje o wszystkich osobach posiadających stopień naukowy co najmniej doktora, a także o instytucjach naukowych i projektach badawczych.

W profilu każdego naukowca można odnaleźć dyscyplinę KBN, specjalność, temat pracy oraz datę uzyskania stopnia. Dodatkowo wypunktowane są publikacje związane z pracą.

Po kliknięciu na tytuł rozprawy można zobaczyć daty rozpoczęcia i zakończenia przewodu doktorskiego, godność Promotora rozprawy doktorskiej, godności Recenzentów, jednostkę wykonującą i jednostkę nadającą stopień. Każdorazowo dostępne jest również streszczenie pracy oraz spis publikacji i słowa kluczowe.

Mój profil można odnaleźć pod numerem 222116dr Jakub Michał Milczarek.

Moja szanowna koleżanka z Zakładu Chemii Analitycznej UJ – dr Justyna Dobrowolska-Iwanek, która obroniła pracę dosłownie kilka dni po mnie, również jest już w bazie – pod numerem 222316.