PTChemMniej więcej trzy lata temu miały miejsce ostatnie zmiany we władzach całego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Towarzystwie automatycznie po zmianie Prezesa Zarządu Głównego odbywają się również wybory do zarządów oddziałów i sekcji. Nie inaczej było w Oddziale Krakowskim PTChem, gdzie w wyniku wyborów miałem przyjemność zostać od stycznia 2007 Wiceprezesem Oddziału.

Na ostatnim Zjedzie PTChem, który odbywał się w tym roku w dniach 12-16 września w Łodzi miały miejsce wybory Prezesa ZG, Członków ZG, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Nie będę wymieniał wszystkich wybranych, lecz pozwolę sobie jedynie nadmienić, iż Prezesem ZG PTChem został prof. dr hab. Bogusław Buszewski (UMK Toruń).

Tak jak pisałem wcześniej wraz z wyborem nowego ZG kończą się kadencje zarządów oddziałów, a więc i kadencja Zarządu Oddziału Krakowskiego PTChem dobiega końca, a w tym też moja rola w Zarządzie.

Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Krakowskiego PTChemDlatego też spieszę zakomunikować, iż w dniu 16 grudnia 2009 r. o godz. 17:00 (I termin) & godz. 18:00 (II termin) odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Krakowskiego PTChem.

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków PTChem, a zwłaszcza osoby zainteresowane przyszłością Towarzystwa i chętne do pracy dla środowiska chemików w Krakowie i nie tylko.

Poza samymi wyborami warto również będzie wysłuchać wykładu dr hab. Ewy Witek pod tytułem: „Od przypadkowych odkryć do masowej produkcji syntetycznych polimerów”.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Referat dr hab. Ewy Witek pt.: „Od przypadkowych odkryć do masowej produkcji syntetycznych polimerów”
 3. Przerwa.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Sprawozdanie Zarządu KO PTCh z kadencji 2007-2009
 7. Sprawozdanie finansowe KO PTCh z kadencji 2007-2009
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KOPTCh z kadencji 2007-2009
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór przewodniczącego Zarządu Krakowskiego Oddziału PTCh na kadencję 2009-2011
 13. Wybór członków Zarządu.
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zebrania.