No i stało się!

Dziś o godzinie 11:00 przystąpiłem do ostatniego egzaminu na mojej drodze chemicznej – egzaminu doktorskiego specjalistycznego z chemii analitycznej.

Komisja składała się pięciu osób:

 • prof. dr hab. Paweł Kościelniak – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Janina Zięba-Palus (Promotor pracy)
 • prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski (Recenzent pracy)
 • prof. dr hab. Andrzej Parczewski
 • dr hab. Janusz Mrozek

Całość trwała 45 min i mogę powiedzieć, że przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Po serii pytań startowych od wszystkich członków Komisji otrzymałem również pytania dodatkowe. Te drugie drążyły ciekawsze tematy spośród poruszanych na początku.

Przepytywany byłem z następujących tematów:

 • rodzaje technik chromatograficznych
 • spektroskopia IR i transformacja Fouriera
 • rodzaje mikrośladów i metody ich analizy
 • zastosowanie i różne typy derywatyzacji
 • struktura danych i metody matematyczne zastosowane w programie PyCSI
 • fizykochemia procesów adsorpcyjnych
 • istota spektrometrii masowej
 • identyfikacja indywidualna i grupowa w kryminalistyce
 • SEM-EDX i GSR

Poradziłem sobie raczej bardzo dobrze, z czego jestem bardzo zadowolony!

Oczywiście nikt nie jest orłem i ja też odkryłem moją piętę achillesową na tym egzaminie. Okazały się nią efekty interferencyjne i problemy związane z techniką ASA. Ale takie jest życie – nigdy nie używałem tej techniki (poza jednym ćwiczeniem chyba na III roku studiów mgr) i moja wiedza jest niestety czysto podręcznikowa.

Tak czy inaczej po naradzie szanownej Komisji otrzymałem ostatecznie ocenę bardzo dobry, z malutkim minusikiem i sugestią uzupełnienia wiedzy (i praktyki) o technice ASA.

Przy okazji – mogę już skreślić też punkt 13 z mojej listy zadań doktorskich, bo w dniu 4 września 2009 otrzymałem drugą recenzję. Tak więc mam już komplet – dwie pozytywne recenzje pracy doktorskiej, w tym jedna z wyróżnieniem.

Została już tylko publiczna obrona w dniu 25 września 2009r. o 13:00 na którą oczywiście serdecznie zapraszam.

Potem już tylko oczekiwanie na przyznanie stopnia doktora przez Radę Wydział Chemii UJ na wniosek Komisji Doktorskiej (pod koniec października).