Symbole religijne

Witajcie drogie czytelniczki i szanowni czytelnicy!

W dniu dzisiejszym o godzinie 11:30 zbliżyłem się o kolejny krok do otrzymania stopnia naukowego doktora :) A stało się to dzięki temu, iż zdałem egzamin doktorski z filozofii!

Egzamin odbył się w bardzo miłej atmosferze, a jego tematyka związana była z moimi zainteresowaniami filozoficznymi, a więc filozofią religii. Dlatego też muszę przynać, że było naprawdę ciekawie…

Moim zadaniem było przedstawienie swojej wiedzy oraz dyskusja na poniższe tematy:

  • Poglądy teologiczne i filozoficzne w Panteiźmie.
  • Podobieństwa i różnice systemów religijno-filozoficznych.

Nie wiem czy muszę o tym pisać, ale oczywiście otrzymałem ocenę bdb, z której bardzo się cieszę…

Dla osób mających zamiar zdobywać stopień naukowy doktora, poniżej podaję w punktach przebieg tego procesu na moim przykładzie (pozycje skreślone mam już zrealizowane):

1. Przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Chemii UJ

2. Zaliczenie przedmiotów:

  • Język angielski
  • Metody numeryczne
  • Elementy filozofii przyrodoznawstwa

3. Egzaminy z przedmiotów specjalistycznych:

  • Techniki chromatograficzne w przemyśle i środowisku
  • Synergetyka. Układy Złożone
  • Bioinformatyka

4. Otwarcie przewodu doktorskiego (ustanowienie tematu i promotora pracy)
5. Zaliczenie seminarium doktoranckiego
6. Wypracowanie 360 godzin dydaktycznych
7. Uczestnictwo w posiedzenia naukowych 5/rok w sumie min. 20/studia
8. Własna praca naukowo – badawcza (praca laboratoryjna)
9. Zaliczenie studiów doktoranckich

10. Napisanie pracy doktorskiej (w moim przypadku już tylko prace wykańczające) Aktualizacja 16.06.2009
10a. Naniesienie poprawek promotorskich Aktualizacja 1.07.2009
11. Złożenie pracy doktorskiej na Radę Wydziału (wyznaczenie recenzentów i składów komisji egzaminacyjnych i doktorskiej) Aktualizacja 2.07.2009
12. Wysłanie pracy do dwóch recenzentów Aktualizacja 9.07.2009
13. Otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji Aktualizacja 4.09.2009
14. Egzamin doktorski z filozofii
15. Egzamin doktorski z języka angielskiego Aktualizacja 2.07.2009
16. Egzamin doktorski specjalistyczny (w moim przypadku chemia analityczna) Aktualizacja 7.09.2009
17. Obrona publiczna pracy doktorskiej Aktualizacja 25.09.2009
18. Przyznanie stopnia naukowego doktora przez Radę Wydziału Aktualizacja 22.10.2009

Od tego momentu jest się już praktyczne doktorem ale jeszcze czeka nas bardzo miła uroczystość – tzw. Promocja Doktorska, związana z uroczystym składaniem Przysięgi Doktorskiej

Jak widać jeszcze trochę zostało, ale będę sukcesywnie wykreślał kolejne pozycje na tej liście :)