Szanowni drodzy czytelnicy mojej strony

Jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w mojej publicznej obronie pracy doktorskiej to zapraszam serdecznie!

Temat pracy: Badania śladów lakierowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas (Py-GC/MS) dla celów kryminalistycznych

Data: 25 września 2009 r.

Godzina: 13:00

Miejsce: Wydział Chemii UJ, sala 30 (sala Rady Wydziału)