Dziś tylko krótkie ogłoszenie:

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: „Zastosowanie spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana do badań neuroprzekaźników z rodziny bombezyn

Wykładowca: dr Edyta PODSTAWKA z Wydziału Chemii UJ

Data i czas: 24 marca 2010 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków