Fotozagadka nr 3Dziś fotozagadka nr 3 – Łódź i okolice…

Przypominam pytania:

  • Gdzie znajduje się przedstawione na zdjęciu miejsce/obiekt?
  • Co się tam kiedyś mieściło / jaką funkcję spełniało?
  • Co znajduje się tam obecnie?