Fotozagadka nr 4Dziś fotozagadka nr 4 – góry w Polsce…

Przypominam pytania:

  • Gdzie znajduje się przedstawione na zdjęciu miejsce/obiekt?
  • Co się tam kiedyś mieściło / jaką funkcję spełniało?
  • Co znajduje się tam obecnie?

Od dzisiaj wprowadziłem dodatkową opcję – na pytanie może odpowiadać nieograniczona ilość osób, ponieważ do czasu ukazania się następnej zagadki treść komentarzy będzie niewidoczna!

Tak więc rezygnujemy z zabawy „kto pierwszy ten lepszy”, na rzecz „kto więcej i dokładniej”…