Fotozagadka nr 6

Dziś fotozagadka nr 6 – góry w Polsce…

Przypominam pytania:

  • Gdzie znajduje się przedstawione na zdjęciu miejsce/obiekt?
  • Co się tam kiedyś mieściło / jaką funkcję spełniało?
  • Co znajduje się tam obecnie?