Dziś tylko krótkie ogłoszenie…

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: “Bioaktywne powłoki formowane na powierzchni polietylenu i poliureatanu”

Wykładowca: dr Bogusłw Rajchel (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, PAN)

Data i czas: 21. marca (środa) 2012 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków