Dziś tylko krótkie ogłoszenie…

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: “Chleb z powietrza, czyli największy sukces katalizy XX wieku”

Wykładowca: dr hab. Andrzej KOTARBA (Wydział Chemii UJ)

Data i czas: 18. stycznia (środa) 2012 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków