Dziś tylko krótkie ogłoszenie…

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: “Kobiety w biochemii”

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)

Data i czas: 16 listopada 2011 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków

Serdecznie polecam Wam ten wykład głównie ze względu na osobę prowadzącego! Prof. Kafarski jest świetnym mówcą i Jego wykłady zawsze mogą być stawiane jako wzór dla osób, które jeszcze uczą się trudnej sztuki prezentacji!