Dziś tylko krótkie ogłoszenie…

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: “Mikroskopia sił atomowych w zastosowaniach do badań materii miękkiej”

Wykładowca: dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii UJ)

Data i czas: 19 października 2011 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków

Niestety nie będę mógł pojawić się na tym wykładzie, bo obowiązki (również naukowe) wzywają mnie w tym czasie do Łodzi ale myślę, że warto wybrać się na Ingardena i posłuchać o tej bardzo interesującej metodzie badawczej…

W ramach zachęty zerknijcie na przykładowe zdjęcia wykonane techniką AFM, pochodzące z pracy mgra Przemysława Ślęzaka.

Trójwymiarowy obraz powierzchni membrany ceramicznej uformowanej z nanometrycznego CeO2 metodą gelcasting z narostem 2 °C/min przy wypalaniu, obszar 2×2 µm:

Trójwymiarowy obraz powierzchni membrany ceramicznej uformowanej z nanometrycznego CeO2 metodą gelcasting z narostem 5 °C/min przy wypalaniu, obszar 3×3 µm: