Kilka dni temu na zaprzyjaźnionej stronie newchemistry.eu pojawiła się notka o osiągnięciach polskiej ekipy na 43 Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, która w tym roku odbywała się w Ankarze w Turcji.

W związku z tym również postanowiłem napisać kilka słów i pochwalić naszych młodych chemików!

Jak co roku Polskę reprezentowały cztery osoby i jak co roku nasza ekipa może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami:

 • Paweł Włodarczyk (Gliwice) – 86,38 pkt. (srebrny medal)
 • Maria Helena Budnik (Toruń) – 81,24 pkt. (srebrny medal)
 • Szymon Piotr Rzeźwicki (Kraków) – 71,49 pkt. (brązowy medal)
 • Michał Piotr Ociepa (Puławy) okręd- 68,28 pkt. (brązowy medal)

Wszystkim uczestnikom i zdobywcom medali serdecznie gratuluję! Mam też nadzieję, że chociaż jedna z powyższych osób rozwinie dalej swoje umiejętności chemiczne i będzie pracować w tzw. polskiej nauce, bo jak praktyka pokazuje większość najlepszych ucieka zaraz po studiach jeśli nie w trakcie…

Zachęcam do zerknięcia na tegoroczne zadania laboratoryjne:

 • analiza mieszaniny chlorków (MgCl2 i NaCl):
  • oznaczanie jonów Cl metodą Fajansa
  • oznaczanie jonów Mg2+ – miareczkowanie EDTA
 • otrzymywanie wodoru w reakcji borazanu z wodą: H3N·BH3(aq) + 2 H2O(c) –> NH4BO2(aq) + 3H2(g)
 • synteza, oczyszczanie i rozdzielanie mieszaniny (chromatografia) diasteroizomerycznych azirydyn(owych) pochodnych ferrocenu:


Zadania teoretyczne obejmowały również dość zróżnicowaną tematykę:

 • opis i analiza kinetyki reakcji: NO(g) + H2(g) –> N2O(g) + H2O(g)
 • termodynamika reakcji: 4NH3(g) + 3 O2(g) → 2 N2(g) + 6 H2O(c)
 • problemy energetyczne dwuatomowgo gazu w temperaturze O K
 • ogniwo paliwowe
 • wysokoenergetyczne materiały oparte na azocie
 • mikroogniwa i kompleksy
 • synteza karbacukru (pseudocukru)
 • synteza chemiczna metodą tzw. „click chemistry”

Oficjalna strona 43 Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej: http://icho43.metu.edu.tr/