Dokładnie trzy tygodnie po wydaniu WordPress 3.1.1 pojawiała się aktualizacja WordPress 3.1.2.

Nie jest to duża poprawka, lecz jest ona istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Poniżej lista zmian:

  • Fix a vulnerability that allowed Contributor-level users to improperly publish posts. (r17710)
  • Fix user queries ordered by post count. (#17123)
  • Fix multiple tag queries. (#17054)
  • Prevent over-escaping of post titles when using Quick Edit for pages. (#17218)

Najważniejsza sprawa to naprawienie błędu uprawnień użytkowników posiadających status Contributor czyli po naszemu Współpracownik!

Więcej można poczytać w Codex Verrsion 3.1.2.

Tradycyjnie na koniec: WordPressowcy wszystkich krajów – aktualizujcie się!