Dziś tylko krótkie ogłoszenie…

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: “Wpływ środowiska na płodność człowieka

Wykładowca: dr hab. Leopold ŚLIWA (CMUJ – Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, PK – Instytut Chemii i Technologii)

Data i czas: 9 czerwca 2010 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków

Poniżej dodałem jeszcze krótką notkę o Wykładowcy:

Dr hab. Leopold Śliwa, studia ukończył na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego karierę zawodową związał z Zakładem Biologii Rozwoju Człowieka początkowo Akademii Medycznej a następnie Collegium Medicum UJ, w trakcie której uzyskał stopień doktora a następnie doktora habilitowanego nauk medycznych za prace z dziedziny embriologii i biologii rozwoju. Obecnie kontynuuje badania dotyczące tych dziedzin biologii poszerzając je o zagadnienia biologii rozrodu, genetyki oraz toksykologii środowiskowej. Obok pracy naukowej prowadzi wykłady dla studentów medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii w Collegium Medicum UJ. Wypromował jednego doktora i jest opiekunem dwóch dalszych prac doktorskich oraz licznych prac magisterskich i licencjackich. Działa w kilku Towarzystwach naukowych i popularnonaukowych.