Dziś tylko krótkie ogłoszenie…

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: „Badanie mikro-uszkodzeń powierzchni polichromowanych w celu opracowania najlepszej strategii ochrony dzieł sztuki

Wykładowca: dr Michał ŁUKOMSKI (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)

Data i czas: 21 kwietnia 2010 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków

Poniżej streszczenie wystąpienia:

Badanie mikro-uszkodzeń powierzchni polichromowanych
w celu opracowania najlepszej strategii ochrony dzieł sztuki

Michał Łukomski
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Malarstwo tablicowe na drewnie, polichromowana rzeźba drewniana oraz malowidła ścienne dekorujące wnętrza zabytków architektury drewnianej stanowią znaczącą część spuścizny artystycznej. Zastosowanie nieinwazyjnych technik interferometrycznych do bezpośredniego monitorowanie rozwoju mikro-uszkodzeń powierzchni pozwala na bezpośrednią, ilościową ocenę wpływu mikroklimatu na stan zachowania dzieł sztuki. Podczas wykładu, zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania wyników przeprowadzonych badań do oceny strategii zarządzania mikroklimatem we wnętrzach zawierających wrażliwe obiekty zabytkowe.