Dziś tylko krótkie ogłoszenie:

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: „Idź złoto do złota, a my Polacy kochamy sie w… srebrze – słów kilka o niezwykłych własnościach związków dwuwartościowego srebra”

Wykładowca: dr hab. Wojciech GROCHALA z Uniwersytetu Warszawskiego

Data i czas: 10 lutego 2010 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków