Lubię takie dni, jak wczorajszy!

Prawie w samo południe przystąpiłem do egzaminu doktorskiego z języka angielskiego i po okołu 20 minutach wyszedłem z oceną bardzo dobry!

Egzamin doktorski z języka angielskiego jest ustny i w moim przypadku składał się z trzech części:

  • Przedstawienie się, powiedzenie kilku słów o sobie, o swoich zainteresowaniach, o planach wakacyjnych itd.
  • Krótkie przedstawienie tematyki pracy magisterskiej (!) i ewentualne nawiązanie do aktualnie prowadzonych badań.
  • Przedstawienie tematyki pracy doktorskiej + konkretne pytania i dyskusja z Panią Egzaminator.

Tyle o egzaminie, ale to nie wszystko, bo właśnie wczoraj przed egzaminem rozpoczęła się Rada Wydziału Chemii UJ, na której wyznaczono Recenzentów mojej pracy doktorskiej w osobach: prof. dr hab. Bogusław Buszewski (UMK) i prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski (UJ) oraz składy komisji egzaminacyjnych.

W ciągu najbliższych kilku dni kopie mojej Pracy Doktorskiej zostaną przekazane Recenzentom. Potem jest czas oczekiwania na recenzje i 7 września 2009 zdaję egzamin doktorski z mojej dziedziny, czyli chemii analitycznej przed pięcioosobową komisją profesorską! Po egzaminie i otrzymaniu pozytywnych (mam nadzieję) recenzji wyznaczony zostanie termin obrony publicznej!

Podsumowując, w dniu wczorajszym z mojej listy zadań doktorskich wykreśliłem kolejne dwie pozycje!