Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Dziś był (jest ?) bardzo pracowity dzień i postanowiłem jedynie podzielić się z Wami dobrą nowiną!

Właśnie dostałem e-mail od Edytora czasopisma: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis z informacją, że nasza ostatnia publikacja dotycząca analizy lakierów sprejowych na tynkach dla celów kryminalistycznych metodą Py-GC/MS (Examination of spray paints on plasters by the use of pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry for forensic purposes) przeszła pozytywnie obie recenzje i po drobnych (minor) poprawkach zostanie zapewne przyjęta do druku!

Miła to wiadomość i to nawet z kilku powodów. Oczywiście każda publikacja cieszy, ale ta będzie w dobrym specjalistycznym czasopiśmie z mojej (mikro)dziedziny. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis ma całkiem wysoki Impact Factor: 2.120.

Tak więc teraz trzeba ruszyć znów do roboty, nanieść poprawki i czekać na publikację, a potem… kwiaty, wino, kobiety, śpiew i wywiady w blasku jupiterów :)