12 marca 2007 parlament węgierski przyjął deklarację uznającą dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, deklarację poparło 324 posłów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Analogiczną uchwałę 16 marca 2007 podjął przez aklamację polski Sejm [wiki].

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki!

Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát!

wegrzy_polacy_xviw

Niniejszym ogłaszam konkurs z następującym pytaniem:

Co nas łączy tak silnie z Węgrami, dlaczego mówi się, że nasze narody uważa się za bratnie?

Wszelkie odpowiedzi, zwłaszcza dziwaczne dozwolone, oczywiście w granicach dobrego smaku!

Jak jest konkurs to powinny być też nagrody, a więc nagrodą za najciekawszy wpis będzie węgierskie piwo Borsodi – przywiozę dla laureata przy następnym pobycie na Węgrzech.

Dodałem jeszcze film zaproponowany przez Radka: