Logo Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Dziś nanoszę poprawki na moją pracę doktorską ale postanowiłem też napisać kilka słów na stronie.

W poniedziałek, 29 czerwca 2009 r., o godz. 11:00 na Wydziale Chemii UJ (Kraków, ul. R. Ingardena 3) w sali 30 odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Wydziału Chemii UJ, na którym będzie prezentować swoją tematykę badawczą oraz dorobek naukowy moja Szanowna Pani Promotor – dr hab. Janina Zięba-Palus.

Wystąpienie będzie miało tytuł: „Nowoczesne techniki analityczne w identyfikacji śladów kryminalistycznych

Wykład jest otwarty dla wszystkich. Można będzie dowiedzieć się o badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie Kryminalsityki IES. Zobaczyć kilka przykładów aplikacji opracowanych procedur analitycznych no i oczywiście zadawać pytania specjaliście!

Bardzo serdecznie zapraszam na tę prezentację!